Hemsida » ADHD » Varför barn med ADHD kan ha problemläsning

  Varför barn med ADHD kan ha problemläsning

  Många barn med ADHD har svårt att förstå. Eftersom läsning spelar en så viktig roll i ett barns liv och även kan påverka elevens självkänsla är det viktigt att vara medveten om läskunnighetskampen som oproportionerligt påverkar barn med ADHD och att få hjälp till dem. 

  Viktigheten av att läsa för barn

  Läsning är en så viktig del av skolan och lärande i allmänhet, huruvida ett barn har ADHD eller ej. Varje ämnesområde kräver att en student ska kunna förstå läsmaterial och behålla den informationen. Det handlar inte bara om att förstå orden i en passage utan också att komma ihåg, organisera, analysera och konstruera betydelse från dessa ord. När eleverna har dåligt grepp om vad de läser påverkas alla områden av akademisk funktion för den studenten. Förseningar i detta område kan leda till inte bara luckor i lärande och akademiska frustrationer, men också känslor av otillräcklighet och självmedvetenhet för studenten. Det är därför viktigt att barn med ADHD som kämpar för att läsa får resurser för att hjälpa dem att förbättra sig.

  Hur ouppmärksamhet orsakar läsproblem

  Om du upptäcker att ditt barn med ADHD läser flytande och korrekt när han läser högt för dig, men har svårt att förstå och komma ihåg vad han just läste, är det troligt att problem med uppenbar uppmärksamhet kommer i vägen. Många elever med ADHD kan falla bakom att läsa, sakna fraser i texten, hoppa över ord eller meningar, förlora spår av var de är på sidan, sakna detaljer och anslutningar. Detta är särskilt tydligt när passager är långa och komplexa. Boredom och trötthet kan ta över och uppmärksamhet kan snabbt vandra någon annanstans.

  Funktionsminnebristens roll 

  Förutom att vara vaken och motstå distraheringar kräver läsförståelse att en student ska kunna komma ihåg vad som har lästs i föregående meningar och stycken. På så sätt kan hon utveckla och modifiera en adekvat arbetsförståelse för meddelandet i varje avsnitt av texten och hur dessa komponenter är relaterade till varandra. Bearbetning och integrering av all denna information är komplex. Studenten måste kunna sortera igenom begreppen i texten, välja den mest relevanta informationen, hålla den informationen i åtanke och sedan analysera den.

  Ett barn måste också kunna hämta, relatera och tillämpa relevant förkunskaper snabbt och effektivt för att dra slutsatser. Att hålla reda på flera begrepp på en gång och kontinuerligt självövervakning för att se till att vad de läser är meningsfullt kan vara otroligt svårt för en student med nedsatt arbetsminne, ofta ett problem för barn med ADHD.

  Vad betyder läsningsproblem för mitt barn med ADHD?

  Om du är oroad över ditt barns läsförståelse, snälla tala med en barnläkare. Ibland är dessa utmaningar relaterade till en samverkande läsfunktion såsom dyslexi. Den goda nyheten är att det finns strategier för att förbättra läsförståelsen hos elever med ADHD. Med vägledning kan du hjälpa ditt barn att få rätt läsförmåga och självförtroende.