Hemsida » Hjärthälsa » WHO-klassificering av lunghypertension

  WHO-klassificering av lunghypertension

  Lunghypertension - förhöjt blodtryck i lungartären - är ett allvarligt tillstånd som har många orsaker. För läkare är förståelse för orsaken till en persons pulmonell hypertension ett kritiskt första steg för att bestämma optimal terapi.

  Klassificera lunghypertension

  Eftersom orsakerna till lunghypertension är så varierade, hjälper det att klassificera dem i diskreta kategorier. I ett försök att standardisera klassificeringen av pulmonell hypertension så att läkare och forskare diskuterar de olika orsakerna de kommer att tala samma språk, har Världshälsoorganisationen (WHO) publicerat ett nytt klassificeringssystem som snabbt har blivit standard.
  Före detta nya system för klassificering uppdelades lunghypertension vanligen i endast två stora kategorier: primär eller idiopatisk (där ingen underliggande orsak kan identifieras) och sekundär (där en underliggande orsak har hittats). Emellertid har så många typer av sekundär pulmonell hypertension identifierats att detta enkla klassificeringssystem blev otillräckligt.

  WHO-klassificeringen av lunghypertension

  Det nya WHO-klassificeringssystemet försöker vara mer specifikt om mekanismen för pulmonell hypertension och det förväntade svaret på behandlingen. Det är ett användbart klassificeringssystem för experter på lunghypertension, men för patienter och för vissa läkare kan det verka lite förvirrande. Detta är särskilt sant eftersom det nya klassificeringssystemet inte är riktigt organiserat enligt mekanismen för den bakomliggande orsaken till lunghypertension, men verkar ganska godtyckligt. 
  WHO-klassificeringssystemet delar lunghypertension i fem kategorier:
  • Grupp 1: Denna grupp innefattar störningar i vilka lunghypertensionen är associerad med abnormiteter i lungartärernas lilla grenar, arteriolen. Flera typer av pulmonell hypertension finns i grupp 1, inklusive idiopatisk lunghypertension och lunghypertension på grund av flera typer av infektioner såsom HIV, bindvävssjukdomar som sklerodermi, toxiner såsom fenfluramin, amfetamin och kokain; och vissa typer av medfödda hjärtsjukdomar.
  • Grupp 2: Denna grupp innefattar lunghypertension orsakad av vänstersidiga hjärtsjukdomar, såsom kardiomyopati, diastolisk dysfunktion, mitralstenos, mitralregurgitation, aortastenos och aortisk regurgitation.
  • Grupp 3: Denna grupp innefattar pulmonell hypertension på grund av lungproblem, såsom kronisk obstruktiv lungsjukdom.
  • Grupp 4: Denna grupp innefattar pulmonell hypertension på grund av lungembolus (blodproppar som rör sig till lungorna) eller lungtrombos (blodproppar som bildar sig i lungorna).
  • Grupp 5: Denna grupp omfattar lunghypertension på grund av andra diverse orsaker, som inte passar in i de övriga fyra kategorierna.

  Sammanfattning

  WHO-klassificeringen av pulmonell hypertension är användbar för specialister som ofta behandlar patienter med lunghypertension. Men det är ett komplext klassificeringssystem med liten konceptuell samstämmighet (så det måste memoreras snarare än "räknas ut"). Om du har lunghypertension, bör du inte oroa dig för klassificeringssystemet. Det viktiga för dig är inte hur din lunghypertension klassificeras, utan snarare att din läkare gör vad som är nödvändigt för att ta reda på den specifika orsaken till ditt tillstånd så att din behandling kan skräddarsys på lämpligt sätt.