Hemsida » Hälsosam åldrande » Du är bara lika ung som dina telomerer

  Du är bara lika ung som dina telomerer

  Ett intressant område av långlivade forskningscentra på telomerer, vilka är "tips" i ändarna av våra kromosomer, består av sekvenser av icke-kodande DNA. Telomerer spelar en viktig roll i människors hälsa och de forskare som upptäckte dem vann Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2009.
  När celler håller på att delas måste DNA replikeras. De enzymer som utför replikationsprocessen börjar genom att låsa till slutet av kromosomen. Den del av kromosomen till vilken replikationsmaskinen fäster kan inte kopieras, därför kommer kromosomen teoretiskt att bli kortare vid varje celldelning. Telomerförkortning är en indikator på cellulär åldring. Telomerer är DNA-segmenten vid ändarna av kromosomerna som ger en plats för replikationsmaskinen att fästa, så att DNA-strängen kan kopieras i sin helhet. För att en annan replikation ska kunna äga rum måste det finnas tillräckligt med telomeren kvar för att ge en plats för replikationsenzymerna att fästa, hålla genkodningsbasparen intakta och tillgängliga att kopieras. Om telomeren blir för kort, äventyras DNA-replikation, och cellen kan inte delas. Celler har inneboende mekanismer för att upprätthålla telomerer. Enzymtelomeras bygger om telomerer, för att kompensera för förkortningen som uppstår vid varje celldelning.
   

  Cellulär åldring leder till cellulär senescens

  Cellulär åldring, som innefattar telomerkortning och DNA-skada, resulterar så småningom i senescens, ett tillstånd av cellulär tillväxtstopp. Cellen lever fortfarande, men inte frisk och inte kapabel att dela. När fler och fler celler i en vävnad blir senescenta, väsentligen vävnaden åldras, blir dess funktion komprometterad. Senescenta celler kan inte genomföra normala cellulära processer, försämra vävnadens förmåga att reparera skador och utsöndra faktorer som negativt påverkar funktionen hos närliggande celler och främjar utveckling av cancer.

  Kortare telomerer är kopplade till sjukdom

  Telomerlängden och telomerasaktiviteten kan mätas i vita vita blodkroppar, och detta har gett forskare möjligheten att undersöka faktorer och sjukdomstillstånd med band till dessa cellulära åldrande markörer.
  I humanstudier har kortare telomerlängd eller lägre telomerasaktivitet associerats med ett antal kroniska förebyggbara sjukdomar, inklusive hypertoni, hjärt-kärlsjukdom, insulinresistens, typ 2-diabetes, depression, osteoporos och fetma.

  Kost- och livsstilsfaktorer påverkar Telomers längd

  Telomerlängd och telomerasaktivitet påverkas av både genetiska och miljömässiga influenser, inklusive kost och livsstilsval. Högre nivåer av vegetabilisk och fruktkonsumtion, fiberintag, vitamin- och mineralintag och övning är faktorer som är associerade med längre telomerer och större telomerasaktivitet. Att upprätthålla telomerer verkar vara en av de många mekanismer genom vilka dessa hälsosamma livsstilbeteenden främjar livslängd.