Hemsida » Motivering » Varför så många idrottare har vidskepelser och ritualer

  Varför så många idrottare har vidskepelser och ritualer

  Vi har alla sett atleter som utför rituella rörelser före tävlingen och har hört historier om basebollspelaren med sina lyckliga strumpor eller hockeyspelaren med sin favoritpinne. Till åskådaren kan det verka dumt och konstigt, men i idrott är vidskepelse och ritual utbredd och en ganska vanlig praxis. Faktum är att för vissa spelare kan dessa mönster faktiskt påverka deras framgång på fältet.

  Kraften av ritualer i sport

  En ritual är ett visst beteende eller en handling som en idrottare utför med tron ​​att dessa beteenden har ett visst syfte eller kraft att påverka deras prestanda. Många idrottare tror att utföra en specifik ritual innan konkurrensen förbättrar deras prestanda. Dessa ritualer sträcker sig från kläderna som de bär på de matar som de äter eller dricker; uppvärmningen som de utför eller ens musiken som de lyssnar på.

  Superstitionens makt i sport

  Overtro är i allmänhet något som ursprungligen utvecklas i efterhand, nästan av misstag och då krävs i framtida händelser. En vidskepelse uppstår när en idrottsman har en särskilt bra (eller dålig) prestation och försöker sedan fastställa "orsak och effekt" genom att se över dagens fakta. De kommer att märka saker som vad de åt eller bar och de märker något ovanligt som hände som att få en frisyr, ta emot en gåva eller höra en viss sång. Om de har en bra prestation tilldelar de sin framgång till den ovanliga omständigheten och försöker återskapa det före varje tävling.

  Värdet av overtro och ritual i sport

  När du överväger vad det tar för en idrottsman att utveckla skickligheten och förmågan att utmärka sig på en viss sport, är det inte svårt att se hur någon ritual eller vidskepelse skulle kunna utvecklas. Och vad är skillnaden mellan en ritual och ett fysiskt rörelsemönster? Att lära sig någon ny färdighet - om man slänger en baseball, skidar ner ett isigt berg eller lär sig cykla - kräver utveckling av nya neurala vägar och nya mönster av muskelkontraktion, smidighet och koordination. Eftersom ritualerna ofta tar på sig fysiska rörelsemönster kan vissa skapas som en del av timmar på timmar av fysisk träning.

  Kanske är den stora skillnaden mellan en ritual och en idrottsförmåga det att en ritual ofta händer före tävlingen, så det kan eller kanske inte direkt påverka sporten när den spelas. Men på den stora bilden påverkar ritualen idrottarens trossystem, och denna tro förblir hos idrottaren under spelet.

  Ett viktigt resultat av forskare som studerar vidskepelse i sport har att göra med hur en idrottare förklarar deras framgång och misslyckande. De idrottare som har ett starkt internt kontrollområde (det vill säga de tror att de är ansvariga för deras prestationer) har färre vidskepelser än idrottare som tillskriver deras framgång och misslyckanden mot yttre påverkan. För idrottare som känner till resultatet av en tävling är oförutsägbar, ger vidskepelser ett sätt för en idrottsman att få lite mer kontroll.

  Kanske är det verkliga värdet i all atletisk overtro och ritual denna ökning av förtroende och känslan av kontroll som de ger en idrottsman. Om du tror att en specifik åtgärd eller ett beteende kommer att göra dig bättre, så kommer du förmodligen att fungera bättre. Detta är grunden för idrottspsykologi. Många idrottare använder ritualer som visualisering eller guidad bildvisning, för att återskapa en särskilt framgångsrik ras och uppleva de känslor de hade då som om de händer nu. Denna återkallelse och visualisering förbereder dem både mentalt och fysiskt för konkurrens.