Hemsida » Missbruk » Varför PCP Detection Timetable beror på många variabler

  Varför PCP Detection Timetable beror på många variabler

  Att bestämma exakt hur länge PCP är detekterbart i kroppen beror på många variabler, inklusive vilket slags drogtest som används. PCP, som även kallas Angel dust, båt, svin, kärleksbåt, balsamvätska, mördare, raketbränsle, supergrass, wack, ozon, kan detekteras under en kortare tid med vissa test men kan vara "synliga" i upp till tre månader i andra test.

  Tidsplanen för att upptäcka PCP i systemet är också beroende av varje individs metabolism, kroppsmassa, ålder, hydratiseringsnivå, fysisk aktivitet, hälsoförhållanden och andra faktorer, vilket gör det nästan omöjligt att bestämma en exakt tid. PCP kommer att dyka upp på ett drogtest.

  Tidsplan för PCP-drogtest

  Följande är ett beräknat antal gånger, eller detekteringsfönster, under vilken PCP kan detekteras med olika testmetoder:

  • Urinprov: 1-7 dagar, tunga 1-4 veckor
  • Blodprov: 24 timmar
  • Salivtest: 1-10 dagar

  PCP, som många andra droger, kan detekteras med ett hårfollikelläkemedelstest i upp till 90 dagar.

  Varför Dosering gör skillnad

  Det finns en signifikant skillnad mellan en liten mängd PCP jämfört med en stor dos, vad gäller biverkningar. Därför är det viktigt att veta hur länge PCP kvarstår i ditt system. Om du tar mer av läkemedlet innan det metaboliseras helt, kan du drabbas av allvarliga biverkningar.

  Även vid låga doser kan PCP orsaka förlust av koordination och domningar i hela kroppen. Vid stora doser av PCP har användarna varit kända för att bli paranoida, misstänksam och inte lita på andra. Vissa rapporter hörs röster, verkar konstigt, eller blir aggressiva eller våldsamma.

  Skadliga biverkningar

  Vid normala doser kan PCP orsaka en ökning av hjärtfrekvens, andningsfrekvens, blodtryck och kroppstemperatur. Men en stor dos av PCP kan ha motsatt effekt och kan orsaka hjärtfrekvens, blodtryck och andningshastighet farligt lågt.

  Mycket stora doser av PCP som tas oralt kan orsaka:

  • Njursvikt
  • Muskelstivhet
  • Hjärtarytmier
  • kramper
  • Död

  Eftersom PCP numrerar dig och har smärtstillande egenskaper har vissa användare blivit allvarligt skadade medan du använde läkemedlet och inte inser att de var skadade.

  Långtidsanvändning av PCP har visat sig orsaka minnesproblem, kognitiva problem, uppslamat tal eller stammar.

  Effekter av återkallelse

  Även efter att du slutat använda PCP kan du uppleva abstinenssymptom som kan bli mycket allvarliga. Några av de PCP-abstinenssymptom som patienterna har rapporterat inkluderar:

  • Känslor av rädsla eller oro
  • Ångest
  • Förvirring
  • Agitation
  • hallucinationer
  • Muskelfördelning
  • ryckningar
  • Viktminskning
  • Ökad kroppstemperatur
  • kramper

  Beroendeframkallande natur

  Vissa människor som använder PCP kan bli beroende av drogen och utveckla klassiska symtom på missbruk, exempelvis att de inte kan komma igenom dagen utan drogen och inte kunna kontrollera hur mycket av det de använder.

  Phencyclidin-användare kan också utveckla en tolerans mot läkemedlet vilket innebär att de kräver större och större doser av det för att uppnå samma effekt, vilket kan ha negativa hälsokonsekvenser eftersom de tar ökad mängd läkemedel.

  Behandling

  Om du befinner dig som kräver större mängder PCP för att nå samma "höga" som du någonsin upplevt kan du bli beroende av drogen och du kanske vill söka hjälp när du försöker sluta.

  Du kan behöva ange ett bostadsbehandlingsprogram så att dina abstinenssymptom följs noggrant och du kan få mediciner för att minska de uttagseffekterna.

  Till skillnad från alkohol och vissa andra olagliga droger finns det inga läkemedel tillgängliga för att behandla PCP-beroende genom att minska läkemedlets effekter eller minska efterfrågan på drogen för dem som försöker sluta. Beteendeterapi är för närvarande den enda effektiva behandlingen för PCP-beroende.