Hemsida » Stresshantering » Varför och hur man höjer din självförtroende för stresshjälp

  Varför och hur man höjer din självförtroende för stresshjälp

  Det sätt du känner för dig själv, påverkar självkänslan din lycka och kan också göra livet mer eller mindre stressigt för dig. Om du till exempel litar på din förmåga att hantera vad som kommer kommer du att vara mer benägna att se svåra situationer som en utmaning istället för som ett hot; Omvänt, om du inte litar på din egen förmåga att hantera saker, kommer du att vara mer benägna att se nya situationer som hotande och stressprovokerande. Självverkan är känslan av att du är kompetent och resursfull, och detta kan bidra både till självkänsla och stresshantering.

  Det finns flera saker du kan göra för att höja din självkänsla och självverkan som också är mycket effektiva stressavlastare. Detta kan fungera på flera sätt för att hjälpa dig att känna mer kontroll över ditt liv och bygga motståndskraft. Det kan också hjälpa dig att njuta av ditt liv mer. Om du känner att ditt självkänsla skulle kunna öka, är det verksamheten att försöka. Se vad som resonerar med dig och ge dem ett försök.

  Arbeta på din optimism.

  Om du kan utveckla förmågan att se glaset som halvfullt, kan detta bidra till känslor av självverkan samt övergripande lycka och sinnesfrid. Dessutom finns det många beprövade fördelar med optimism, så att man får en större känsla av det, skapar tänkande vanor som är skrymmande mot optimism, kan ge dessa fördelar för din hälsa och generell lycka. Optimism innebär mer än att bara "titta på den ljusa sidan", dock; Det är ett drag som kan utvecklas genom att flytta fokus och självtalande, men det måste finnas specifika sätt att se världen på. Läs mer om hur man blir en optimistisk tänkare.

  Utveckla Positiv Självprata.

  En sak som har stor inverkan på människans självkänsla är deras "självtalande", hur de pratar med sig själva, tolkar saker och kommenterar livet i huvudet. En tänkande stil som är vanligtvis negativ kan bibehålla en negativ bild av ens liv och själ, samt orsaka andra problem. Följande resurser kan hjälpa dig att bättre förstå din självpresentation och ändra det till ett mer positivt sätt att tänka och hjälpa dig att se dig själv och världen på ett mer positivt sätt.

  • Quiz: Är du en optimist?
   • Dina tankar färgar din värld och din uppfattning om dig själv. Lär dig hur positivt eller negativt ditt är!
  • Negativ självprat och stress
   • Självprata är den interna dialogen vi använder för att se världen, förklara situationer och kommunicera med oss ​​själva, och den typ av självtalande du använder - negativ självpresentation eller positiv självtalande - kan påverka stressnivån du erfarenhet. Lär dig varför, och hitta resurser för förändring.
  • Positivt självprat
   • Negativ självtalande kan begränsa dig, öka din stressnivå och påverka ditt självkoncept negativt. Här är några sätt du kan stoppa negativ självtalande från att skada dig och minska stress och förbättra ditt liv genom att utveckla vanan med positiv självtalande.

  Prova nya utmaningar.

  Att helt enkelt bli nedsänkt i hobbies kan hjälpa till med självkänsla Att lära dig vad du kan göra bra kan ge dig en ny syn på dig själv och en ny nivå av självrespekt. Hobbyer kan också hjälpa dig att lindra stress, så hobbyer kan ge en dubbelvinst.

  Håll dig borta från giftiga människor.

  Vi kan alla känna oss negativa från tid till annan, men vissa vänner kan riva dig i stället för att bygga upp dig, och de kan bära dig borta med ditt självkänsla mer än du kanske inser. Att lära känna och skapa gränser med dem som dränerar oss från vårt självkänsla kan hjälpa till. Att identifiera och odla relationer med mer stödjande vänner kan bygga upp oss oerhört också. Hjälp dig att odla det sociala livet du förtjänar.