Hemsida » Hjärnans nervsystem » Varför har PDD-NOS tagits bort från diagnoshandboken?

  Varför har PDD-NOS tagits bort från diagnoshandboken?

  I maj 2013 släppte American Psychiatric Association (APA) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) Version 5. DSM är en manual som organiserar beteenden och symtom i diagnostiska grupper för klinisk diagnos och rekommenderad behandling.
  Med tiden har DSM förändrats radikalt; Begreppet "autismspektrum" är relativt nyligen, och stora förändringar i kriterierna för autismdiagnoser kommer att förändra det som vi för närvarande anser som "autismvärlden". De två mest signifikanta förändringarna var borttagandet av två existerande autismspektrumdiagnoser - PDD-NOS och Asperger syndrom - från handboken.
  Vad betyder dessa förändringar? För att få veta mer om de föreslagna ändringarna kontaktade jag APA och ställde upp ett antal frågor. Efter några veckor fick jag svar, mest skrivna av Dr Bryan King i Neurodevelopmental Disorders arbetsgruppen.
  Enligt Dr. King är de nya kriterierna ett bra sätt att få mer specifika om enskilda fall av autism. Kriterierna är också avsedda att skilja ut barn vars utmaningar inte riktigt uppfyller kriterierna för autism. Före DSM5 diagnostiserades barn med "inte riktigt autism" med PDD-NOS - en del av autismspektrumet.
  Säger doktor kung
  I de förändringar som föreslås i DSM 5 förändras inte fokusen på beteenden. Det finns emellertid en önskan att kunna beskriva individer mer diagnostiskt än vad som för närvarande är möjligt med DSM-IV, och i vissa fall kan det innebära att man använder mer än en diagnos.Genom att till exempel dra språkkunskaper utifrån de diagnostiska kriterierna för autism kan vi bättre beskriva individer med autism med eller utan signifikant språkförlust, i motsats till att ge dem samma diagnos. På samma sätt förhindrar DSM-IV samdiagnoser av ADHD och autism eller av schizofreni och autism. Men vi vet att dessa förutsättningar kan samverka, och DSM 5 kommer att tillåta denna förmåga att bättre fånga vad som är aktuellt för en viss individ än bara "autistisk störning"
  Dessutom har PDD-NOS inga associerade diagnostiska kriterier, eftersom det ursprungligen var avsett att endast användas sparsamt för barn som inte uppfyllde kriterier för autism eller Asperger-störning. Eftersom DSM-IV inte hade någon diagnostisk kategori för barn med sociala kommunikationssvårigheter, fick dessa barn ofta en diagnos av PDD-NOS. Detta var inte ekvivalent med en diagnos av autistiska störningar, eftersom det också omfattade andra utvecklingsstörningar. De nya kriterierna kan omklassificera barn vars underskott är begränsade till social kommunikation (och som därför inte ingår i autismspektret), liksom andra genom att utvidga inkluderingen i autismspektrumet. De nya kriterierna kan också ge mer specifika och noggranna sociala kommunikationsdiagnoser, vilket potentiellt leder till mer lämplig behandling.