Hemsida » Hjärthälsa » Varför ACE-hämmare och ARB bör undvikas under graviditeten

  Varför ACE-hämmare och ARB bör undvikas under graviditeten

  Medan de flesta läkemedel som används för att behandla högt blodtryck kan tas säkert hos kvinnor som är gravida, bör två nära besläktade kategorier av blodtrycksmedicinering undvikas. Dessa är ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblokkerare (ARB). Båda typerna av läkemedel medför allvarliga risker för utvecklingsbarnet och bör inte användas när som helst under graviditeten.

  Förstå ACE-hämmare och ARB

  ACE-hämmare och ARB-läkemedel fungerar både genom att blockera komponenter i renin-angiotensinvägen, en av kroppens huvudsystem för modulering av blodtrycket. Genom att delvis blockera några av de molekyler som medieras av renin-angiotensinvägen kan ACE-hämmare och ARB minska blodtrycket hos de flesta patienter med högt blodtryck.

  Varför dessa droger inte ska användas under graviditeten

  En studie från Tennessee 2006 identifierade först ett problem med ACE-hämmare hos gravida kvinnor. I nästan 30 000 födda från en databas som underhålls av Tennessee Medicaid hade 411 barn blivit utsatta för antihypertensiva läkemedel under första trimestern. De som utsattes för ACE-hämmare (209 barn) hade en risk för fosterskador som var nästan tre gånger högre än de som inte utsattes för ACE-hämmare: nio hade kardiovaskulära missbildningar, tre hade missbildningar i centrala nervsystemet och sex hade andra typer av födsel defekter.
  Sammantaget hade 7% av spädbarnen som utsattes för ACE-hämmare under första trimestern någon form av fosterskada, jämfört med en 2,6% risk bland spädbarn som inte hade någon exponering för någon antihypertensiv medicinering. Spädbarn som hade exponering för antihypertensiva läkemedel utom ACE-hämmare visade ingen riskökning.
  Sedan den första analysen har flera andra studier bekräftat att ACE-hämmare under graviditeten är förknippade med en signifikant ökad risk för fosterskador och andra problem.
  Vidare har efterföljande studier visat att användningen av ARB under tidig graviditet är förknippad med samma typ av fosterskador. Om något förefaller risken med ARB verkar vara ännu högre än vad som är med ACE-hämmare.
  Användning av ACE-hämmare och ARB under andra och tredje trimestern av graviditeten orsakar också allvarliga problem, men av en annan typ.
  Används senare under graviditeten, orsakar dessa droger allvarliga njureproblem hos barnet, inklusive nedsatt njurfunktion eller njursvikt. Senast graviditetsanvändning av dessa läkemedel kan också orsaka låg födelsevikt, tillväxtfördröjning och för tidig leverans.

  Poängen

  På grund av de allvarliga risker som uppstår för spädbarn vars mödrar när som helst tar ACE-hämmare eller ARB under graviditeten, och eftersom flera andra klasser av mediciner är säkra och allmänt effektiva vid behandling av högt blodtryck hos gravida kvinnor, rekommenderar de flesta läkare att dessa läkemedel inte används vid allt hos kvinnor i fertil ålder.
  Om behandling av högt blodtryck inte kan uppnås utan tillsats av ACE-hämmare eller ARB, bör kvinnor i fertil ålder vidta försiktighetsåtgärder för att undvika graviditet. De ska sluta ta sitt läkemedel när som helst menstruationsperioden är försenad med mer än 48 timmar och utföra ett graviditetstest.