Hemsida » End of Life Concerns

  End of Life Concerns

  Din att göra-lista efter en älskad Dies
  Även om din sorg efter en väns eller familjemedlems död kan göra det svårt att fokusera på de dagliga uppgifterna, finns det inget sätt att du fortfarande måste ta del...
  Ord av inspiration Arbetsplats
  Medan ord aldrig helt kan uttrycka hur mycket någon betyder för oss kan språket fortfarande ge tröst, hopp och till och med inspiration efter en älsklings död. Här är en...
  Ord av inspiration för sorg, förlust och sorg
  Medan ord aldrig helt kan uttrycka hur mycket någon betyder för dig kan språket fortfarande ge tröst, tröst, hopp och till och med inspiration efter en älsklings död. Här hittar...
  Inspirationsord efter en fars död
  Förlusten av din far är en viktig händelse i ditt liv. Du kan känna chock, ilska och sorg, ofta med olika känslor vid olika tider. När du reflekterar över det...
  Varför sorgare placera stenar på judiska gravar
  I tusentals år har människor använt stenar och stenar av varierande storlek i sina begravningsritualer och traditioner, om de ska täcka en avliden kropp, markera begravningsplatsen för att lokalisera den...
  Varför tar inte familjer upp Cremated Remains?
  Det kan tyckas otänkbart men varje år, tusentals av kremade mänskliga kvarlevor går inte fram av överlevande familjemedlemmar, vänner och nära och kära. Enligt en artikel publicerad i Chicago Tribune...
  Varför välja Cremation?
  Idag involverar ungefär fyra av var tionde dödsfall i Amerika kremering, vilket innebär en betydande ökning under de senaste decennierna. Det finns många anledningar som bidrar till varför ett växande...
  Varför gravar grävde 6 fötter djupt?
  Uttrycket "6 fot under" är en vanlig eufemism för döden på grund av att kyrkogårdarna alltid gräver gravplatser till ett standarddjup på 1,83 meter. Denna artikel svarar frågan om kyrkogårdsgravarna...