Hemsida » GAD » Vad är ångestsyndrom hos barn?

  Vad är ångestsyndrom hos barn?

  Ångest är en vanlig och vanlig del av barndomen. I de flesta fall är ångest hos barn tillfälliga och kan utlösas av en särskild stressfull händelse. Till exempel kan ett ungt barn uppleva separationsangst när man börjar förskola eller dagis. Eller ett barn kan se en skrämmande film eller lära sig om en tragisk nyhetshändelse och har problem med att sova.

  I vissa fall kan ångest hos barn vara vedhållande och intensiv och kan störa barnets dagliga rutiner och aktiviteter som att gå till skolan, göra vänner eller sova. När ångest hos barn är konstant och allvarlig och går inte iväg med lugn och ro, klassificeras den som en ångestsyndrom.

  Typer av ångestsyndrom hos barn

  Allmänt ångestsyndrom. Barn som har generaliserad ångestsyndrom, eller GAD, upplever konstant, överdriven och okontrollerbar rädsla för ett antal vardagliga saker som betyg, familjefrågor, bra resultat i sport, tid i tid eller till och med naturkatastrofer. Barn med generaliserad ångestsyndrom kan vara mer benägna att vara perfektionister. De kan uppleva sömnsvårigheter, irritabilitet eller svårigheter att koncentrera sig i skolan.

  Separations ångestsyndrom. Småbarn upplever ofta separationsangst när en förälder eller vårdgivare lämnar rummet. När barn blir äldre och går i daghem, förskola eller dagis, kan de uppleva separationsangst när de släpps av mamma eller pappa. Separations ångest går vanligtvis bort som barn blir acklimatiserade till sin nya miljö och vårdgivare eller lärare. Men även bortom dagis kan ett barn få problem med att vara skild från en förälder och kan uppleva överdriven nöd eller ångest. Grade-skolare som har separationsangststörning kan vara ovilliga att gå till skolan eller sova ensam. Barn med separationsangststörning kan också vara rädda för att någonting dåligt kommer att hända med sina föräldrar eller själva när de inte är tillsammans.

  Tvångssyndrom. Barn som har tvångssyndrom eller OCD har frekventa tankar att de inte kan kontrollera kallade obsessions. De kan känna sig tvungna att utföra rutiner och ritualer, kallad tvång, för att försöka kontrollera sina tankar och lindra deras ångest. Ett barn med OCD kan till exempel tillbringa mycket tid på att utföra ritualer som involverar handtvätt, räkning, upprepande ord eller upprepade gånger kontrollerar och kontrollerar saker för att hålla obehagliga tankar, bilder eller känslor i skyman.

  Posttraumatisk stressyndrom. Barn kan utveckla posttraumatisk stressstörning, eller PTSD, efter att ha bevittat eller upplevt en livshotande eller traumatisk händelse som ett rån eller en bilolycka. Medan det är normalt att vara rädd, orolig eller sorglig efter att ha upplevt en skrämmande händelse, kan många barn återhämta sig ganska snabbt. Vissa barn - särskilt de som upplevde den traumatiska händelsen direkt eller som saknar ett starkt stödsystem hemma - kan utveckla PTSD. Dessa barn kan fortsätta att uppleva flashbacks, mardrömmar, sömnlöshet, depression och intensiv rädsla och ångest och återupprätta den traumatiska händelsen medan de spelar. De kan dra sig tillbaka och undvika människor, platser och aktiviteter månader efter den traumatiska händelsen.

  fobier. Barn med en fobi har en intensiv, extrem och irrationell rädsla för något specifikt, som en hund, nålar eller mörkret. Andra vanliga fobier hos barn är rädsla för åskväder, flygning, vatten, höjder och blod. Barn med fobier är mindre troliga än vuxna för att kunna sätta sin rädsla i proportion eller inse att deras rädsla är irrationella.

  Om du misstänker att ditt barn kan ha en ångestsyndrom, prata med barnets barnläkare eller hänvisa till en barnhälsoexpert. Tidig diagnos och behandling är viktiga för effektiv behandling av ångeststörningar hos barn. Obehandlade ångestbesvär hos barn kan ha en negativ effekt på att utveckla vänskap och kan leda till problem i skolan och låg självkänsla.