Hemsida » Studentresurser

  Studentresurser

  Inom-ämnesdesign experiment
  enin-subject design är en typ av experimentell design där alla deltagare utsätts för varje behandling eller tillstånd. Termen "behandling" används för att beskriva de olika nivåerna av den oberoende variabeln,...
  Varför du borde major i psykologi
  Varför väljer så många studenter att ha en majoritet i psykologi? Att välja en högskola stor kan vara en mycket svår uppgift, särskilt om du är sönderdelad mellan konkurrerande grad...
  Varför vi alla kan lära oss av studien av psykologi
  Varför ska du studera psykologi? Det finns många bra skäl att lära dig om psykologi, även om du inte planerar att bli en psykologi större eller jobba i ett psykologi-relaterat...
  Varför Giltighet är viktigt för psykologiska test
  När folk pratar om psykologiska tester, frågar de ofta om testet är giltigt eller inte. Vad betyder det här egentligen? Giltighet är ett mått på hur bra ett test mäter...
  Varför att veta en genomsnittlig (eller genomsnittlig) är användbar i psykologi
  I statistik är medelvärdet det matematiska medelvärdet av en uppsättning tal. Medelvärdet beräknas genom att lägga till två eller flera poäng och dela upp summan med antalet poäng. Tänk på...
  Varför är psykologi en sådan populär major?
  Antalet studenter i psykologi har ökat enormt under de senaste decennierna. På högskolans campus i hela världen ligger psykologi ofta i de fem mest populära majorsna och på många campus...
  Varför alla kan dra nytta av att ta en psykologi klass
  Även om du inte är en psykologi stor, kan du definitivt dra nytta av att lära dig mer om människans sinne och beteende genom att ta en psykologi kurs. Många...
  Varför är statistik nödvändig i psykologi?
  Många psykologistudenter är överraskad (och ibland oförskämda) för att inse att statistikkurser krävs för examen i sin valda majoritet. Ja, statistik kurser är en stor del av praktiskt taget alla...