Hemsida » OCD - Sida 3

  OCD - Sida 3

  Tourettes syndrom och OCD
  Tourettes syndrom är uppkallat efter den franska neurologen Georges Gilles de la Tourette, som först beskrivde sjukdomen 1885. Denna barndomsstörningsrörelse är ofta förknippad med obsessiv tvångssyndrom (OCD), uppmärksamhetsbriststörning (ADHD) och...
  Tips för att övervinna svårigheter med OCD och romantiska relationer
  Om du har tvångssyndrom (OCD) vet du att dina symtom ofta kan komma i vägen för att upprätta och upprätthålla romantiska relationer. Faktum är att många individer med OCD är...
  Tips för att dansa någon med OCD
  Även om något intimt förhållande har upp och ner, kan en person som drabbats av en kronisk psykisk sjukdom som OCD, presentera några ytterligare utmaningar och möjligheter till tillväxt. Framför...
  Tanke suppression och ocd
  Obsessions, där du upplever till synes okontrollerbara och extremt oroliga tankar, är ett kärnsymptom av obsessiv-tvångssyndrom (OCD). Även om en naturlig reaktion för många drabbade människor är att försöka undertrycka,...
  Thought-Action Fusion och OCD
  OCD är en komplex sjukdom med många orsaker, inklusive biologiska, psykologiska och sociala faktorer. En psykologisk process som kan bidra till att orsaka och bibehålla OCD-symtom är tankefusion. Låt oss...
  Typerna av tvångssyndrom
  De sätt på vilka symptom på obsessiv-tvångssyndrom (OCD) upplevs varierar mycket från person till person. "Diagnostisk och statistisk handbok för psykiska störningar" (DSM-5) ger en bred definition av tvångssyndrom som...
  PANDAS-hypotesen kan strep throat orsaka OCD?
  Det kan låta osannolikt att strep hals kan vara en orsak till tvångssyndrom. För första gången verkar storskalig forskning som kommer ut från Danmark dock stödja detta orsakssamband. Bakgrund Bakterier...
  Länken mellan OCD och traumatisk hjärnskada
  Traumatisk hjärnskada (TBI) orsakad av olyckor i motorfordon, faller eller andra olyckor och skjutvapen kan orsaka många olika kognitiva problem. Förutom kognitiva problem kan du också utveckla symtom som överensstämmer...